아지다/어지다 : trở nên, càng, dần dần, thay đổi (biến đổi theo mức độ từ nhẹ đến nặng hơn hoặc ngược lại).

아지다/어지다 : trở nên, càng, dần dần, thay đổi (biến đổi theo mức độ từ nhẹ đến nặng hơn hoặc ngược lại).
– 아/어지다 diễn tả sự biến đổi của trạng thái theo thời gian.
– Gốc A kết thúc bằng nguyên âm 아/오 + 아지다
– Gốc A kết thúc bằng nguyên âm khác 아/오 + 어지다
– Gốc A kết thúc bằng 하다+ 해지다
– Hình thức này không dùng cho V, đối với thì hiện tại là 아/어져요 quá khứ là 아/어졌어요
Ví dụ:
삼 개월후에 감씨가 날찐해 졌어요 Sau 3 tháng thì Cam dần gọn hơn
당근을 많이 먹으면 눈이 좋아져요 nếu ăn nhiều cà rốt thì mắt sẽ tốt lên đấy.

TRƯỜNG HÀN NGỮ KANATA CN BÌNH DƯƠNG
☎️Điện thoại: 0274.625.34.34
🌎Website: https://kanatabinhduong.edu.vn
🏬Địa chỉ: 31B Đường Đoàn Thị Liên, Tp. Thủ Dầu Một,T. Bình Dương

Xem thêm bài viết liên quan